shcf

Kullar födda / Planerade år 2024

Status/R*

Datum

Födda K/F

Hane

Tik

Uppfödare

Telefon

Plan/G

24-04


Nonevernomore (IE)

Stunning Nala

070 940 10 88
Parade/W

24-03-10


Happiness

Sweet Pea

079 336 07 01

Parade/W

24-03-07


Catch me if you can (HU)

MB Butterfree

070 494 97 11

Parade /G

24-03-03


Bränn Vinn

Mountcashel Babs

Sjudraget

070 745 71 02

Parade /G

24-02-18


Head Bound (IE)

Mountcashel Jazz

Sjudraget

070 745 71 02
Födda/W

24-03-29

4+2

Hefaistion

Angostura

Flodaskogen

073 081 84 78

* G = Greyhound, W= Whippet