shcf

Kullar födda / Planerade år 2024

Status/R*

Datum

Födda K/F

Hane

Tik

Uppfödare

Telefon

Parade/G

24-06-06


Greycraft Junior

Stunning Nala

070 940 10 88

Parade/W

24-03-10


Happiness

Sweet Pea

079 336 07 01Födda/W

24-03-29

4+2

Hefaistion

Angostura

Flodaskogen

073 081 84 78

Födda/W

24-05-10

6+4

Catch me if you can (HU)

MB Butterfree

Watch'em

070 494 97 11

* G = Greyhound, W= Whippet