shcf

Vad är hundkapp?

Hundkapplöpning är kortfattat en sport där man låter hunden göra det som den är skapt för att göra, att jaga. Men under mer konstruerade former än tidigare.

Förr användes vinthunden vid hetsjakt av hare och hjort och jagade självständigt med synen, utan kommandon från dess ägare. 

Hundkapplöpningen föddes sedan i England under 1920-talet, där intresset och sporten blommade ut och flera länder införde rundbanor för vinthundar. 

Hundkapplöpningen kom sedan till Sverige runt 1950/60- talet, då första banan byggdes och SHCF grundades. 

Hundkapplöpningen är som mest aktiv under den snöfria perioden i Sverige och då anordnas tävlingar runt om i hela landet.

Sverige har 10 st banor för hundkapplöpning som sträcker sig både från norr till söder.

Banorna ligger i  Älvsbyn, Skellefteå, Sundsvall, Gävle/Järbo, Västerås, Åkers Kanal, Örebro, Alingsås, Borås och Tommarp.

Sportens Historia

Idrottande soffpotatis

Som hundkappare lever man tillsammans med hunden som i vilken annan familj som helst, förutom att man bor tillsammans med en idrottande soffpotatis.


Har man redan ett aktivt liv med sin hund för att hålla hunden eller sig själv i form, är hundkapp en rolig och självklar hobby. 


En långhårig variant av greyhound fanns redan 5000 år f Kr. I historieböckerna finns beskrivningar av coursing - jakt på levande hare - från ca 450 år f Kr och i skrifter från 200-talet finns beskrivningar på coursing som sport.

En sport med kungliga anor
Den långhåriga greyhoundvarianten introducerades i England ca 500 år f kr. Varefter civilisationen byggdes upp och folk blev mer bosatta, ökade greyhoundens betydelse i jakten efter föda - hare och rådjur. År 1016 introducerade kung Canute de första lagarna (Forest Laws) i England, där medgavs jakt med hjälp av greyhounds endast till kungahuset och övrig nobless.
År 1066 ändrade Wilhelm Erövraren lagarna så att bönder kunde föda upp greyhounds, dock under förutsättning att hundarnas tår höggs av så att de inte skulle kunna jaga.

En mer civilicerad form av hundkapplöpning kom till England i mitten av 1500-talet genom drottning Elizabeth. Hon hade stort intresse för sporten och gav Hertingen av Norfolk i uppdrag att teckna ner de första officiella reglerna för coursing. Hertingens regler låg till grund när den första hundkapplöpningsklubben bildades år 1776 i Swaffham, Norfolk.

Den första stamboken över coursinghundar kom till 1830 genom Thomas Thacker, den innehöll 1352 hundar. På 1830-talet hade drottning Victoria en hund som hette "Baw at the bowster", som var en stor nationalidol. 1882 kom det första officiella registret över kapplöpningsgreyhounds till i The Greyhound Stud Book av David Brown.