shcf

Att börja tävla med sin hund! 

Att anmäla sin hund till sin första hundkapptävling kan vara svårt och krångligt för den ovan tränaren. 


På denna sida hittar ni därför allt om hur det går till från skapandet av den årliga tävlingskalender till hur man läser av en inbjudan och vad ranking och lottning av startliostor betyder. 

Tävlingskalender

Innan en satt tävlingsdag går av stapeln är det många saker klubbarna och förbudsstyrelsen i SHCF behöver fastställa för att en tävlingsdag ska kunna planeras och bjudas in till.

 1. Först skickar alla tävlingsledarna från varje enskild klubb in hur många tävlingsdagar / specifica datum som man vill erhålla en tävling på till SHCF för ett eventuellt godkännande.
 2. SHCF gör sedan en premilininär skiss av en tävlingskalender.
 3. Det hålls sedan ett tävlingsledarmöte med alla tävlingsledare från varje klubb där man tillsammans kommer överens och om eventuellt byten utav tävlingsdagar mellan varandra ska göras utifrån underlaget.
 4. Man ser över att inte närliggande banor's dagar krockar med varandra samt att man senare under året ser till att inte bjuda in till liknande lopp, inte skall hållas samma helg för konkurrera med varandra.
 5. När underlaget sedan är godkänt av alla berörda parter godkänns underlaget och en fastställd tävlingkalenders görs.
  När denna är klar skickar sedan SHCF ut en gemensam tävlingskalender för det kommande tävlingsåret. 


När det närmar sig datum för uppstart och tävlingarna börjar komma igång, får varje enskild tävlingsledare sätta ihop och skicka in sin tävlingsinbjudning till SHCF, som sedan sätter ihop en gemmensam tävlingsinbjudan till sällskapen och utövarna. 
(exempel på gemensam inbjudan kan vara: maj-juni. juli, aug-sep osv) 

Tävlingsinbjudan

Efter att den årliga tävlingskalendern har skapats och SHCF har skickats ut den till sällskapen, skapar sedan tävlingsledarna sina inbjudningar utefter de dagar de erhåller tävling på.
Dessa inbjudningar kan variera beroende på vilka sponsorer de olika klubbarna har fått / får in. 

När sammansättningen av loppen och inbjudningarna är klara hos tävlingsledarna ute i de olika klubbarna, skickar de sedan in sina inbjudningar till SHCF för skapandet av en gemensam inbjudan. Denna tillverkas för exempelvis maj-juni. juli, aug-sep osv.

Flera klubbar kan sedan tidigtare redan vara klara med sin sponsring utav lopp och sammansättning innan säsongen har startat, därför är det viktigt att även ha koll på klubbarnas hemsidor eftersom de även kan komma att publiceras där innan den gemensamma inbjudan kommer ut! 
Eventuella ändringar som kan komma att göras i efterhand av en klubbs specefik inbjudan behövs godkännas utav SHCF's tävlingsansvarig och kan komma att anslås med kort varsel, dessa publiceras då på SHCF's och sällskapets hemsida.  


I den gemensamma tävlingsinbjudan hittar man även information om specefik information från respektive klubb. 

Detta kan vara allt från när man ska infinna sig på banan för besiktning, när besiktningen av hunden stänger, vart man ska skicka sin betalning för startavgift m.fl.
Men framförallt kontaktuppgifter till tävlingsledaren ifall det är frågor eller funderingar alt avanmälan behöver ske av sin hund. 


Tävlingsinbjudan innehåller all relevant information om den planerade tävlingsdagen.

 • Information om var anmälnings-och/eller rankinglista finns att tillgå.
 • Information om var och när lottning sker.
 • Information om vid vilken tid som tävlande hund måste inställa sig vid banan. (en timme innan start om ej annat anges)
 • Information gällande tid och tillvägagångssätt för avanmälan och strykning.
 • Kontaktuppgifter till tävlingsledning om och hur reserv inträde tillämpas – gäller främst avancemang i cuper.
 • Om och hur eventuell seedning tillämpas.
 • Eventuella särskilda regler som gäller aktuell tävlingsdag eller tävlingslopp.
 • De inbjudna loppens distans, vilken ras, klass, nationalitet eller övrig begränsning som finns för att delta i loppen.
 • Ekonomiska förutsättningar för de enskilda loppen, så som startavgift, veterinäravgift, prispengar och eventuell reducering av prispengar vid icke fulla lopp.

Exepel på specefik information från klubb

Exepel på inbjudan till lopp

Exepel på inbjudan till lopp


Att läsa av inbjudan


Exempel på inbjudningar

1.   Graderade lopp  **    G/W   m/k
      Startavgift: 275      500, 250, 150 

      Sponsor: GöHK

2.   Helmers Cup  Uppifrån   12h G/W m

      Startavgift: 275      1000, 500, 250, HP
      Sponsor: Snabbast AB

 1. Graderade lopp: Detta är graderade lopp.
  Dessa lopp är bra för hundar som till exempel kommit tillbaka från en längre vila. Är medhavande hundar ifall man har en annan hund som kanske ska gå storlopp denna dag. Helt enkelt bara ska få springa / starta på banan med andra hundar. 
  **: Här har man inte specificierat vilken klass hundarna behöver ha, det kan betyda att man kör jämnast möjliga lopp beroende på vilka hundar som anmäler till just detta.
  G/W:
  G - Greyhound eller W - Whippet. (fler förkortningar på raser finns listade längre ner)
  m/k:
  Loppen kan komma att köras på både m - medeldistans och k - kortdistans, dvs den distans flest anmäler till. 
  Startavgift:
  För att starta betalar man 275 i startavgift till den arragerande klubben, här ingår både licensavgiften och veternärkostnader.
  500,250,150:
  Här ser man att vinnande hund får, respektive 2'a får 250 och 3'dje hund får 150 i prispengar.  
  Dessa priser kan reduceras efter hur många startande hundar det är i loppet. Information om detta står i inbjudan från klubb. 
  Sponsor: Här ser vi att sponsorn till loppet är klubben själva, dvs GöHK


 2. Helmers Cup: Detta är ett namngivet cup, vilket gör att de 3 första hundarna i vadera cup går vidare till finalen.
  Uppifrån: Injudan är för hundar av de högre klassena och skiljer det sig i klass från 1, 2 och 3 så måste klass 3-hundarnas tränare ge sitt godkännande) 
  12h - I denna inbjudan är det specificerat med enbart 12 hundar till start, oavsett hur många som anmäler.
  G/W: G - Greyhound eller W - Whippet. (fler förkortningar på raser finns listade längre ner)
  m: Detta lopp är enbart på m - medeldistans. 
  Startavgift: För att starta betalara man 275 i startavgift till den arragerande klubben, här ingår både licensavgiften och veternärkostnader.
  1000,500,250, HP:  Här ser man att vinnande hund får 1000, respektive 2'a 500 och 3'dje 250 hund får i prispengar.
  Här får även de deltagande hundar utanför pallplatsen får HP - Hederspriser.
  Dessa priser kan reduceras efter hur många startande hundar det är i loppet. Information om detta står i inbjudan från klubb.
  Sponsor: Här ser vi att det är ett företag som valt att sponsra just denna cup. 

» Exempel och fördjupning av olika inbjudningar av lopp: 


Kategorilopp:
I dessa lopp vänder man sig till specifika kategorier av hundar. t.ex. tikar, debutanter eller rookies, hundar födda ett visst år. Det brukar stå i inbjudningarna till vilka loppen riktas till. 

Öppet lopp: Innehåller en mix av hundar från 3 till flera olika klasser av hundar. De högst klassade har företräde. Dessa lopp kan därför bli väldigt ojämna om få väljer att anmält till dessa. Exempel på öppna lopp är bl.a. Svenskt Mästerskap som är öppet för alla hundar.

Öppet Nerifrån: Innebär att loppet är för alla klasser, oavsett klass, lägst klassade har företräde


Uppifrån: Innebär att de högst klassade har företräder, dock inom max 2 klasser. Hundar med lägre klass än klassbegränsningen kan deltaga om det finns plats att hundägaren accepterar detta. 
» För att fylla på med lopp är det också OK att det står.
 Inbjudes till hundar under ovanstående lopp (med samma klassbegränsning)


Nerifrån: Innebär att de lägst klassade har företräde, dock inom max 2 klasser. 

» För att fylla på med lopp är det OK att det står.
Inbjudes till hundar över ovanstående lopp (med samma klassbegränsning) 


Det kan även stå skrivna varianter av nedanstående: 

 • M/K/2 och neråt, m/k/2 och neråt. 
 • M/K/3 och neråt, m/k 3 och neråt etc. 
 • M/K 2-3, m/k 2-3 och M/K/3-4 och neråt m/k/ 2-4 etc. 
   


Anmäla till tävling!  

När man anmäler inför tävling, sker detta på SHCF's hemsida och inte hos någon av de olika aktörerna som annordnar tävling den dagen. Anmälning sker på söndagen innan 20:00 , veckan innan satt tävlingsdatum. 
Avvikelser kan förekomma: Vid tävling mitt i veckan (Onsdagar) eller under ex. SM där tävlingsdagarna sker mer frekvent. 

Det som ska fyllas i:
Hundnamn, ID-märkning, datum, bana, alt.anmälan, distans, alt.distans, önskat boxval, cup/ej cup, anmälare och kontaktinformation till ansvarig tränare.
Det finns möjlighet att ange att man vill delta med sin hund endast om den kommer med i ett specifikt lopp.

– då anger man; endast + loppnamn i rutan för övrigt. I anmälan kan också anges om man vill stå som reserv till ett lopp.

Vid anmälning skrivs hundens tävlingsnamn i, utan kennelnamn men med 'prefix'.
Exemepel: Hundens namn (W) för whippet.  Hundens namn (b) för Basenji
Detta för att underlätta för de personer som skapar rankingen till tävlingarna, så de kan lättare och snabbare kunna hitta på hunden i registret. Längre ned i stycket hittar ni vilka raser som är registrerade i SHCF register. Alternativanmälan används om man önskar att hunden ska tävla på en annan bana, ifall en tävling blir inställd eller om man inte kommer med i önskat lopp.
Övrigtfältet ger anmälaren möjlighet att närmare begränsa eller utöka sin anmälan. Hundägare kan inte genom anmälan undvika att möta andra hundar än sina egna. Om sådant krav anges och två hundar med samma tränare enligt ranking hamnar i samma lopp stryks den lägst rankade hunden, om ej annat anges.
(Om hund är inbjuden till lopp som rankas nedifrån stryks istället den högst rankade hunden.) 

Övrigtfältet kan också användas till andra praktiska förbehåll så som att hunden bara ska delta om en annan tränares hund kommer med i lopp eller om tränaren vill att exempelvis minst två av tränarens hundar får delta i tävling.
Undantaget är om någon Cup eller annan tävling med flera omgångar angivits kan hundägare välja att inte delta i denna. Hundägaren kan inte välja att gå utanför ett namngivet lopp om man är bland de högst rankade hundarna. I sånt fall får hunden gå en alternativ distans, om så angivits i anmälan.


Anmälan till tävling är bindande och det åligger den som anmält hunden att kontrollera om hunden inlottats i den aktuella tävlingen. Hundägare kan avanmäla sin hund från tävling, utan särskild anledning till klockan 12.00 dagen efterutgången anmälningstid.
Hund blir innan denna tid alltså inte rödmarkerad om avanmälningen sker innan kl: 12.00 dagen efter.
I de fall hund tävlat mitt i veckan justeras denna tid till dagen efter genomförd tävling. Efter denna tid räknas en avanmälan som en strykning, vilket leder till rödmarkering och startförbud. Nedan kommer en snabbguide till anmälan på www.shcf.se

 1. Klicka på länken längst ner på SHCF som heter ”Info Aktiva”

 2. Till höger på sidan finns nu en skrollbar med ”Välj Kategori”

 3. Klicka på Tävlande

 4. Gå tillbaka till höger på sidan som nu har nya alternativ.

 5. Klicka på ”Anmälan Tävling” och en ny sida kommer upp.

 6. Läs noga igenom informationen för anmälning till tävling.

 7. Klicka på namnet ”Till Webbanmälan »

 8. Läs noga instruktionerna på sidan innan ni börjar fylla i.

 9. Ni får nu fylla i uppgifter om era hund.

 10. Kontrollera att allt stämmer och klicka på ”Skicka Anmälan”

 11. Har ni flera hundar att anmäla till start så repetera från punkt 8Kontrollera alltid en bekräftelse på sidan är gjord om att anmälan är genomförd, efter det kan ni fortsätta anmäla hundar till start ifall ni har flera hundar som ni vill anmäla till tävling.

» Dessa raser finns i dagsläget registrerade hos SHCF ↴

A = Afghan      b = Basenji    B = Borzoi     g = Galgo    G = Greyhound    Ig = Italian Greyhound   M = Magyar Agar

P = Podengo    S = Saluki      s = Sloughi    Sb = Staffordshire Bullterrier   W = Whippet
O B S ! Man kan även anmäla samma hund flera gånger om första anmälan skulle innehålla felaktigheter om ifall man glömt att checka av något tillägg i sin anmälan. Då är det ALLTID den senaste anmälningen som är giltig & gäller. 

Efter anmälningstidens utgång kan inga nya hundar tillkomma och inga ändringar tillåts.Ranking 

För att se vilka hundar som kvalificerar sig till de olika loppen måste en rankinglista upprättas till den aktuella tävlingsdagen. 

Denna kommer ut dagen efter utgången anmälningstid och sänds sedan ut till sällskapet tävlingsledare som erhåller tävling den veckan. Senast kl: 20.00 på måndagen kommer sedan rankingen att publiceras på SHCF hemsida för beskådning samt på arrangerandes klubb's hemsida. 


Rankingen används som ett mått för att se hur många hundar som har anmält, vilken distans dessa hundar valt, alternativ distans, alternativbana samt vilka hundar som springer runt samma hastighet / klass av tidigare lopp hunden har sprungit.
Rankingen är ett verktyg för tävlingsledaren att kunna pussla ihop hundar till de inbjudna loppen sällskapet har bjudit in till denna tävlingsdag. 


Rankinglista med med tillhörande information .

Rankingen används för att skilja och matcha ihop de hundar som har samma klass genom att lista de fyra senaste prestationerna oavsett distans. Bästa prestationen skrivs först i rankingen och därefter den näst bästa prestationen o.s.v.
En hund som i sina senaste starter har noterat klasserna 4324 ges allstå rankingraden 2344

Vid samma rankingrad särskiljs hundarna efter den senaste prestationen och i löpande ordning. Om två eller flera hundar har exakt samma rad så jämförs hundarnas placering de fyra senaste starterna, med utgångspunkt från den senaste prestationen.

Vid exakt samma rad inom prestation och placering så tillgrips lottning.


Klassningen får hunden efter att den har sprungit sitt första solo- & licenslopp. Vilken klass sin hund har kan man läsa av på SHCF sida under Tävlingsresultat -> Hundnamn. 

Klassning sker utifrån de 3 senaste starterna på distansen. Hundarna tillhör den högsta klass den uppnått i dessa 3 lopp om den ha gjort den högsta klassen i 2 av dessa 3 lopp annars tillhör den klassen närmast under.
(Ex:1-2-1 blir klass 1. Men 2-3-3 blir klass 3)

Nylicensierad hund går in i klass under den som gjordes på licensloppet. Därefter ska hund som inte startat på aktuell tävlingsdistans ges samma klass som hunden har på närmaste distans.


Syftet med klassningssystemet är att loppen ska bli så jämna som möjligt och att ingen hund ska blir tvungen att springa med flera sekunder snabbare eller långsammare hund.
Om detta skulle hända kan detta medför en risk, vilket gör att att den långsamma hunden kan tappa kontakten med haren under loppet och utgör då en säkerhetsrisk för resterande hundar i loppet. Fördelning av hundar i tävlingslopp.

Rankingen används sedan för att placera hundarna i rätt lopp eller i rätt cup. Tävlingsledaren bör inte skapa lopp med färre än fyra deltagande hundar, annat än i undantagsfall. Om loppet enligt ranking kommer att innehålla hundar från fler än två klasser för greyhounds respektive tre för whippets (och övriga raser) ska tränarna till de hundar som tillhör de lägre klasserna ge sitt medgivande. (Ex. Om ett greyhoundlopp innehåller hundar från klass 1, 2 och 3 så måste klass 3-hundarnas tränare ge sitt godkännande.)

Hundar flyttas mellan distanser endast om det är motiverat för att få jämnare klass i ett lopp. Detta får bara ske efter hundägarens medgivande, på förfrågan från tävlingsledaren. Om en hundägare anmält två hundar på samma distans och villkorat att de inte får mötas och de kommer i samma lopp enligt ranking så stryks den lägst rankade av hundarna, om ej annat anges.

O B S ! Vill du veta mer om ranking och hur olika seedings fördelas i tävlingslopp. Läs kapitlet F3 & F4 i regelverket.

Lottning & Startlistor

Innan en inlottning av startboxar utförs, görs oftast en loppindelning (ej loppordning för dagen om inget annat anges) från sällskapet. Denna kan komma att publiceras både på sällskapets hemsida och sällskapets facebooksida. 
Loppindelningen görs för att först dela in hundar i rätt klass till de inbjudna loppen, vilken box hundarna har anmälts till och för att få en överblick ifall någon hund / hundar skulle utebli från att få ett lopp till tävlingsdagen. 
Här har du som hundägare möjlighet att se ifall något ser galet ut och ifall er hund har hamnat i rätt eller felklassat lopp. 
Invändningar eller funderingar görs alltid i de kanaler som sällskapet och tävlingsledaren har angett i sin kontaktinformation. 


Lottningen tar plats

Arrangerande klubb kan komma att skriva ut var och när de erhåller sina lottningar i sin inbjudan med kontaktinformation från sällskap.
Oftast sammansätts loppen på tisdag / onsdag och efter det så lottas det på onsdag / torsdag, samma vecka som tävlingsdagen går.
Vilken speifik dag kan komma att variera beroende på fler saker, men en stor anledning är ifall tävlingsledarna fått tag i och kan tillfrågade de tävlandes hundägare i byte av distans och sammansättning.
Därför är det alltid viktigt att du som hundägare har angivit rätt kontaktinformation och är uppmärksam vid samtal / sms / mail  och även på messenger som kan komma från tävlingsledningen ur det arrangerande sällskapet. 


När loppindelningen är klar och godkänd så är det dags att lotta ut startboxar för de anmälda hundarna. Här kan det vara flera som valt samma box i de loppet man har rankats in i och ett helt lopp kan ibland tyvärr bestå av enbart innerhundar. (hundar som går in mot rälsen i startögonblicket) Här krävs det alltså en gnutta tur vid lottningen och att man får den boxen man önskat sig åt sin hund. 


Innerbox: 
Box 1 & 2.  (I)

De hundar som alltid går in direkt mot rälsen vid start. 


Mittenbox: 

Box 3 & 4. (M/I, M/Y)

Hundar som föredrar att gå från boxarna och komma rakt ut i startfältet. Många hundar föredrar detta och för dessa hundar spelar inte boxplacering in speciellt mycket vid starten. 


Ytterbox: 

Box 5 & 6. (Y)

Hundar som går ut vid start eller som håller sig i ytterkanten

av startfältet vid start. 

Numertäcken & boxfärger

O B S ! Viktigt att tänka på är att träna / testa sin hund i de olika startboxarna. En ovan hund kan variera sin springstil ur box de första loppen, men även de olika tävlingsbanorna kan vara avgörande i hur hunden varierar i sitt startmoment. 

Lottningens utförande:

Vid lottningen av startboxar placeras alltid hundar med Y som valut först, I andra hand placeras hundar med valet I,
Sedan placeras hundar som valt MI och sist de med valet MY

 1. Y: Först dragen Y hund får box 6-5-4-3-2-1.
 2. I: Hundar som valt I får box i ordningen 1-2-3-4-5-6.
 3. MI: Hundar som val MI får box i ordningen: 3-4-2-1-5-6
 4. MY: som får box i ordningen:4-5-3-6-2-1.


Om lottning gjord enligt ovan innebär att MY hamnar innan för MI ska MI-hund/hundarna flyttas inåt de steg som behövs. Extremhundar kan seedas enligt de regler som redan finns och då får en widerunner (W) alltid box 6 och en railerbox (R) alltid box 1 innan övriga hundar lottas.


När lottningen är färdigställd kan sedan en startlista, också kallat program att kunna framställas! 
Tävlingsledaren skickar då in uppgifter till regshcf@gmail.com om bla. t
ävlingsdatum, tävlingsbana, loppnummer, loppnamn, poängram loppet, prispengar, starttid för loppen med eventuellt tillägg för sladdning, distans, startbox och hundarnas namn.

När programbladet är helt klart brukar den publiceras på arrangerande sällskaps hemsida och facebooksida i anslutning till eller före tävlingsdagen för allas beskådning.O B S ! Tänk på att allt detta arbete görs ideellt av bla. tävlingsledaren och reggruppen på dess fritid.
            Vi alla jobbar varierande tider och detta arbete kräver noggranhet, så var tålmodig! 
Tävlingsdagar på veckodagar

Vid de tillfällen som det hålls tävlingar mitt i veckan så kräver det särskilda rutiner från de sällskap som tävlar helgen efter, om det finns hundar anmälda till båda tävlingarna. Lottning kan inte genomföras förrän dagen efter veckodagstävlingen då de berörda hundarnas resultat kan påverka sammansättningen av loppen.
Dessutom måste resultaten komma in i databasen så de kommer med i startlistan för nästa tävlingsdag. Dessa hundar ska också ges möjlighet att avanmäla
sig fram till klockan tolv dagen efter tävlingsdagen.


Tävlande med hundar av ovanliga raser

För raser där det, i vårt register, finns färre än 20 registrerade hundar gäller speciella regler.

För dessa raser får officiella resultat registreras även för lopp där endast två hundar deltar. Vid sammansättning av lopp behöver ej de vanliga reglerna kring klasskillnad regelverk F4 tillämpas, dock bör tävlingsledaren tillfråga tränaren om stora klasskillnader finns bland de anmälda hundarna.

WOHO! Du är snart redo till din och hundens tävlingsdag!
Efter att ha läst av inbjudan, ranking, lottning och slutligen startlistan för tävlingsdagen så vet du när du ska inställa dig på banan för veterinärbesiktning, vilket lopp hunden kommer gå i, vilken box den springer ifrån och på ett ungefär när första start kommer att gå.
Nu kan ni börja packa bilen och ställa in GPS'en!

Vill du veta mer så läs gärna på i regelverket för att veta mer om alla olika termer och där får ni även mer djupgående information.