Att börja tävla! 

SIDA UNDER UPPBYGGNAD 

Att anmäla sin hund till sin första hundkapptävling kan vara svårt för den ovan hundägaren. 


På denna sida hittar ni därför allt om hur det går till från skapandet av den årliga tävlingskalender till hur man läser av en inbjudan och även hur man anmäla sin hund till sin första tävlingsdag! 

Tävlingskalender

Innan en satt tävlingsdag går av stapeln är det många saker klubbarna och förbudsstyrelsen i SHCF behöver fastställa för att en tävlingsdag ska kunna planeras och bjudas in till.

 1. Först skickar alla tävlingsledarna från varje enskild klubb in hur många tävlingsdagar / specifica datum som man vill erhålla en tävling på till SHCF för ett eventuellt godkännande.
 2. SHCF gör sedan en premilininär skiss av en tävlingskalender.
 3. Det hålls sedan ett tävlingsledarmöte med alla tävlingsledare från varje klubb där man tillsammans kommer överens och om eventuellt byten utav tävlingsdagar mellan varandra ska göras utifrån underlaget.
 4. Man ser över att inte närliggande banor's dagar krockar med varandra samt att man senare under året ser till att inte bjuda in till liknande lopp, inte skall hållas samma helg för konkurrera med varandra.
 5. När underlaget sedan är godkänt av alla berörda parter godkänns underlaget och en fastställd tävlingkalenders görs.
  När denna är klar skickar sedan SHCF ut en gemensam tävlingskalender för det kommande tävlingsåret. 


När det närmar sig datum för uppstart och tävlingarna börjar komma igång, får varje enskild tävlingsledare sätta ihop och skicka in sin tävlingsinbjudning till SHCF, som sedan sätter ihop en gemmensam tävlingsinbjudan till sällskapen och utövarna. 
(exempel på gemensam inbjudan kan vara: maj-juni. juli, aug-sep osv) 

Tävlingsinbjudan

Efter att den årliga tävlingskalendern har skapats och SHCF har skickats ut den till sällskapen, skapar sedan tävlingsledarna sina inbjudningar utefter de dagar de erhåller tävling på.
Dessa inbjudningar kan variera beroende på vilka sponsorer de olika klubbarna har fått / får in. 

När sammansättningen av loppen och inbjudningarna är klara hos tävlingsledarna ute i de olika klubbarna, skickar de sedan in sina inbjudningar till SHCF för skapandet av en gemensam inbjudan. Denna tillverkas för exempelvis maj-juni. juli, aug-sep osv.

Flera klubbar kan sedan tidigtare redan vara klara med sin sponstring utav lopp och sammansättning innan säsongen har startat, därför är det viktigt att även ha koll på klubbarnas hemsidor eftersom de även publiceras där! 
Eventuell ändring av inbjudan behövs godkännas utav SHCF's tävlingsansvarig och kan komma att anslås med kort varsel, dessa publiceras då på SHCF's och sällskapets hemsida.  


I den gemensamma tävlingsinbjudan hittar man även information om specefik information från respektive klubb. 

Detta kan vara allt från när man ska infinna sig på banan för besiktning, när besiktningen av hunden stänger, vart man ska skicka sin betalning för startavgift m.fl.
Men framförallt kontaktuppgifter till tävlingsledaren ifall det är frågor eller funderingar alt avanmälan behöver ske av sin hund. 


Tävlingsinbjudan innehåller all relevant information om den planerade tävlingsdagen.

 • Information om var anmälnings-och/eller rankinglista finns att tillgå.
 • Information om var och när lottning sker.
 • Information om vid vilken tid som tävlande hund måste inställa sig vid banan. (en timme innan start om ej annat anges)
 • Information gällande tid och tillvägagångssätt för avanmälan och strykning.
 • Kontaktuppgifter till tävlingsledning om och hur reserv inträde tillämpas – gäller främst avancemang i cuper.
 • Om och hur eventuell seedning tillämpas.
 • Eventuella särskilda regler som gäller aktuell tävlingsdag eller tävlingslopp.
 • De inbjudna loppens distans, vilken ras, klass, nationalitet eller övrig begränsning som finns för att delta i loppen.
 • Ekonomiska förutsättningar för de enskilda loppen, så som startavgift, veterinäravgift, prispengar och eventuell reducering av prispengar vid icke fulla lopp.

Exepel på specefik information från klubb

Exepel på inbjudan till lopp

Exepel på inbjudan till lopp


Att läsa av inbjudan


Exempel på inbjudningar

1.   Graderade lopp  **    G/W   m/k
      Startavgift: 275      500, 250, 150 

      Sponsor: GHK

2.   Helmers Cup  Uppifrån   12h G/W m

      Startavgift: 275      1000, 500, 250, HP
      Sponsor: Snabbast AB

 1. Graderade lopp: Detta är graderade lopp.
  Dessa lopp är bra för hundar som till exempel kommit tillbaka från en längre vila. Är medhavande hundar ifall man har en annan hund som kanske ska gå storlopp denna dag. Helt enkelt bara ska få springa / starta på banan med andra hundar. 
  **: Här har man inte specificierat vilken klass hundarna behöver ha, det kan betyda att man kör jämnast möjliga lopp beroende på vilka hundar som anmäler till just detta.
  G/W:
  G - Greyhound eller W - Whippet.
  m/k:
  Loppen kan komma att köras på både m - medeldistans och k - kortdistans, dvs den distans flest anmäler till. 
  Startavgift:
  För att starta betalar man 275 i startavgift till den arragerande klubben, här ingår både licensavgiften och veternärkostnader.
  500,250,150:
  Här ser man att vinnande hund får, respektive 2'a får 250 och 3'dje hund får 150 i prispengar.  
  Dessa priser kan reduceras efter hur många startande hundar det är i loppet. Information om detta står i inbjudan från klubb. 
  Sponsor: Här ser vi att sponsorn till loppet är klubben själva, dvs GHK

 2. Helmers Cup: Detta är ett namngivet cup, vilket gör att de 3 första hundarna i vadera cup går vidare till finalen.
  Uppifrån: Injudan är för hundar av de högre klassena och skiljer det sig i klass från 1, 2 och 3 så måste klass 3-hundarnas tränare ge sitt godkännande) 
  12h - I denna inbjudan är det specificerat med enbart 12 hundar till start, oavsett hur många som anmäler.
  G/W: G - Greyhound eller W - Whippet.
  m: Detta lopp är enbart på m - medeldistans. 
  Startavgift: För att starta betalara man 275 i startavgift till den arragerande klubben, här ingår både licensavgiften och veternärkostnader.
  1000,500,250, HP:  Här ser man att vinnande hund får 1000, respektive 2'a 500 och 3'dje 250 hund får i prispengar.
  Här får även de deltagande hundar utanför pallplatsen får HP - Hederspriser.
  Dessa priser kan reduceras efter hur många startande hundar det är i loppet. Information om detta står i inbjudan från klubb.
  Sponsor: Här ser vi att det är ett företag som valt att sponsra just denna cup. » Fler exempel av olika inbjudningar av lopp: 

Kategorilopp: I dessa lopp vänder man sig till specifika kategorier av hundar. t.ex. tikar, debutanter, hundar födda ett visst år.

                       Det brukar stå i inbjudningarna till vilka loppen riktas till. 

Öppet lopp: Innehåller en mix av hundar från 3 till flera olika klasser av hundar. Dessa lopp kan därför bli väldigt ojämna

                    om få väljer att anmält till dessa. Exempel på öppna lopp är bl.a. Svenskt Mästerskap som är öppet för alla hundar.


Anmäla till tävling!  

När man anmäler inför tävling, sker detta på SHCF's hemsida och alltså inte hos någon av de olika klubbar som annordnar tävlingen för just den dagen. Anmälning sker på Söndagen innan 20:00 veckan innan satt tävlingsdatum. 
Avvikelser kan förekomma: Vid tävling mitt i veckan (Onsdagar) eller under ex. SM där tävlingsdagarna sker mer frekvent. 

Nedan kommer en snabbguide för anmälan till www.shcf.se

 1. Klicka på länken längst ner på SHCF som heter ”Info Aktiva”

 2. Till höger på sidan finns nu en skrollbar med ”Välj Kategori”

 3. Klicka på Tävlande

 4. Gå tillbaka till höger sida som har nya alternativ.

 5. Klicka på ”Anmälan Tävling” och en ny sida kommer upp.

 6. Läs noga igenom sidan för anmälning till tävling.

 7. Klicka på namnet ”Till Webbanmälan”

 8. Läs noga instruktionerna på sidan innan ni börjar fylla i.

 9. Ni får nu fylla i uppgifter om era hund/hundar.

 10. Kontrollera att allt stämmer och klicka på ”Skicka Anmälan”Kontrollera alltid en bekräftelse på sidan är gjord om att anmälan är genomförd, efter det kan ni fortsätta anmäla hundar ifall ni har flera till start för den dagen. 

Vid anmälning skrivs hundens tävlingsnamn i, utan kennelnamn men med prefix. Exemepel: Hundens namn (W) för whippet. 
Detta för att underlätta för de personer som skapar rankingen att lättare och snabbare kunna hitta på hunden i registret. 


» Dessa raser finns i dagsläget registrerade hos SHCF ↴

A = Afghan      b = Basenji    B = Borzoi     g = Galgo    G = Greyhound    Ig = Italian Greyhound   M = Magyar Agar

P = Podengo    S = Saluki      s = Sloughi    Sb = Staffordshire Bullterrier   W = WhippetO B S ! Man kan även anmäla samma hund 'två' gånger om första anmälan skulle innehålla felaktigheter eller ifall man glömt att checka av något tillägg i anmälan. Då är det ALLTID sista anmälningen som är giltig. 


Avanmälan från tävling kan alltid göras utan särskild anledning fram till kl: 12.00 dagen efter utgången anmälningstid.

Detta är för att hund inte ska bli rödmarkerad för ogiltig strykning. Rödmarkering betyder att hund ej får starta, exempelvis de närmaste veckorna. Rödmarkeringens längd kan komma att variera efter orsak och skäl.  
Efter kl: 12.00 kommer sedan rankingen att publiceras på SHCF hemsida för beskådning samt på arrangerandes klubb's hemsida.


Klassningen får hunden efter att den sprungit sitt första solo- & licenslopp och finns att hitta på SHCF sida under tävlingsresultat -> hundnamn. 
Syftet med klassningssystemet är att loppen ska bli så jämna som möjligt för hundarna och att ingen hund blir tvungen att springa med flera sekunder snabbare hund. Om detta sklle hända kan den långsamma hunden tappa kontakten med haren och blir en säkerhetsrisk. 
Därav får hundar springa med 2 alt 3* klassningar högre.


* Vid frågor brukar oftast tävlingsledaren från den aktuella tävlingsbanan kontakta ägande hund av den långsammare hunden och få ett godkännande ifall klassningsskillnaden blir stor.


Rankingen för den aktuella tävlingsdagen kommer ut under måndagen. 
Rankingen används som ett mått för att se hur många hundar som har anmält, vilken distans dessa hundar valt, alternativ distans samt vilka hundar som springer runt samma hastighet/klass och är ett verktyg för tävlingsledaren att kunna pussla ihop hundar för lopp. 
I rankingen kan man själv försöka "räkna" ut vilka hundar man får springa emot.  
Lottningen sker oftast på onsdagen för att dela in hundar i lopp, vilken box det får och för att få en överblick inför tävlingsdagen om hur loppet ser ut innan programmen skickas ut.

Här ser man också vilka hundar som eventuellt blir utan lopp för dagen. 
När lottningen är färdigställd kan sedan ett program fastställas och skickas sedan ut någon gång under torsdag/fredag för klubben att kunna trycka inför helgens tävling. 
Tänk på att allt detta arbete görs ideellt av tävlingsledaren och klassningsgruppen på fritid, alla jobbar olika tider, så var tålmodig!