Tävlingsinbjudan

Att anmäla sin hund till tävling kan vara svårt för en ovan hundägare. 
Först och främst skickar tävlingsledana från varje enskild klubb in hur många tävlingsdagar/specifica datum till SHCF från för ett eventuellt godkännande.

Det hålls även ett tävlingsmöte med alla tävlingsledare från varje klubb där man tillsammans kommer överens och eventuellt byter tävlingsdagar med varandra.
Här ser man även över att närliggande banor's dagar inte krockar med varandra samt att liknande tävlingar inte skall hållas samma helg för utkonkurrera varandra.


När underlaget är godkänt och fastställt av berörda parter, skickar sedan SHCF ut en gemensam inbjudan till lopp för de kommande månadernas tävlingsdagar på de olika banorna.


Varje enskild klubbarna brukar även lägga ut sin separata tävlingsinbjudan gällande sin klubb, på sin hemsida.

På dessa sidor finns öven eventuella ändringar/felskrivningar som kan ha skett på det gemensamma utskicket. 

Olika lopp för din hund

Ur tävlingsinbjudan som skickas ut av SHCF finns information om vilka klubbar som anordnar tävling de kommande månadena och vilka typer av lopp man kan anmäla till ifall man vill gå något specifikt lopp, alternativt graderat. 

Beroende på vilket lopp man ska anmäla till, behöver man vara medveten om att varje hund är indelade i olika klasser beroende på hur fort de springer per distans. 

Exempel på inbjudningar

1.   Graderade lopp  **    G/W   m/k
       Startavgift: 275      500, 250, 150 

2.   Helmers Cup  Uppifrån   12h G/W m

       Startavgift: 275      1000, 500, 250

1. Detta är graderade lopp för antingen G. Greyhound eller W. Whippet. 

Här har man inte specificierat vilken klass hundarna behöver ha, det kan betyda att man kör jämnast möjliga lopp, oavsett distans. 
Loppen körs på både m. medeldistans och k. Kortdistans

Startavgiften är 275 samt prispengar för vinnande respektive två och tredje hund är 500kr, 250kr, 150kr

2. Detta är ett namngivet lopp, med injudan till 12h. 12 hundar. Där de 3 första hundarna i vadera lopp går vidare till final till helgen efter.

Här bjuder man in från klassning uppifrån, dvs 1-2-3 osv. högre klassad hund har därför företräde ur ranken.

Loppet är inbjudet på m. medeldistans. 


I inbjudningarna från varje klubb's tävlingar, kan man läsa av till vilket lopp man kan anmäla sin hund. Många kan specificera sig närmare, som att skriva till ex. Rookie för nylicensierade hundar eller Tiklopp vilket gör att enbart dessa hundar får anmäla.
Många kan även skriva till ifall man får fler hederspriser utöver vinstpengar. 


Kategorilopp: I dessa lopp vänder man sig till specifika kategorier av hundar. t.ex. tikar, debutanter, hundar födda ett visst år.

Det brukar stå i inbjudningarna till vilka loppen riktas till. 
Öppet lopp: Innehåller en mix av hundar från 3 till flera olika klasser av hundar. Dessa lopp kan därför bli väldigt ojämna om få hundar har anmält till dessa. Exempel på öppna lopp är Sv. Mästerskap.

Klassningen får hunden efter att den sprungit sitt första solo- & licenslopp och finns att hitta på SHCF sida under tävlingsresultat -> hundnamn. 
Syftet med klassningssystemet är att loppen ska bli så jämna som möjligt för hundarna och att ingen hund blir tvungen att springa med flera sekunder snabbare hund. Om detta sklle hända kan den långsamma hunden tappa kontakten med haren och blir en säkerhetsrisk. 
Därav får hundar springa med 2 alt 3* klassningar högre.


* Vid frågor brukar oftast tävlingsledaren från den aktuella tävlingsbanan kontakta ägande hund av den långsammare hunden och få ett godkännande ifall klassningsskillnaden blir stor.

Dags att börja tävla?

När man anmäler inför tävling, sker detta på SHCF's egna hemsida och alltså inte hos någon av de klubbar som annordnar tävlingen den dagen.
Tävlingsanmälningen avslutas veckan innan utsatt tävlingsdatum, då på söndag kl 20.00 (vissa undantag finns)


Rankingen för den aktuella tävlingsdagen kommer ut under måndagen. 
Rankingen används som ett mått för att se hur många hundar som har anmält, vilken distans dessa hundar valt, alternativ distans samt vilka hundar som springer runt samma hastighet/klass och är ett verktyg för tävlingsledaren att kunna pussla ihop hundar för lopp. 
I rankingen kan man själv försöka "räkna" ut vilka hundar man får springa emot.  
Lottningen sker oftast på onsdagen för att dela in hundar i lopp, vilken box det får och för att få en överblick inför tävlingsdagen om hur loppet ser ut innan programmen skickas ut.

Här ser man också vilka hundar som eventuellt blir utan lopp för dagen. 
När lottningen är färdigställd kan sedan ett program fastställas och skickas sedan ut någon gång under torsdag/fredag för klubben att kunna trycka inför helgens tävling. 
Tänk på att allt detta arbete görs ideellt av tävlingsledaren och klassningsgruppen på fritid, alla jobbar olika tider, så var tålmodig! 

 


Utrustning
Hunden har en obligatorisk tävlingsutrustning som ska finnas med under tävlingsdagen

1. Munkorg
Detta av säkerhetsskäl eftersom det kan uppstå mycket "tjafs" vid harstoppet då alla vill få en bit av "haren". Då hindras hundarna från att bita tag i och skada varandra. 
Under veternärbesiktningen innan tävling ska munkorgen även sitta på (Man kan ha en annan munkorg än tävlingsmunkorgen här)
Kontroll av tävlingsmunkorgen görs på banan, efter att presentation av hunden gjorts.

Man kollar då att den inte är för stor eller för liten för hunden så att den inte åker av under själva loppet men att hunden fortfarande kan andas ordentligt med den. 
2. Nummertäcke

Täcket och färg utifrån den box hunden ska starta från för dagen ska alltid överensstämma. Kontroll av täcket sker i depån innan man beger sig ut på tävlingsbanan. 

Se till att alltid hålla täcket rent och helt, samt att täcket passar just din hund storleksmässigt så att hunden inte kan skada sig på det under loppet. 

Täcken kan även gå att låna från de olika klubbarnas depå'er ifall man råkat glömma sitt egna eller ifall täcket är trasigt.