Hundkapp.se

Sugen på att tävla? 

Vid den tidpunkten när man kommit så långt att man vill börja ge sig ut och tävla med sin hund, ställs vissa krav på dig som är ägare och tränare. 
Det krävs både licens för tränarens såväl som licens på hunden för att göra detta möjligt. 


Kontakta ert sällskap för att ta reda på mer hur nu ska gå till väga. 

Hunden ska:

 • Vara registrerad hos SHCF & SKK
 • Hunden måste ha fyllt 15 månader
 • Ha en licensierad tränare
 • Inneha en ID-bok
 • Sprungit ett godkänt solo- & licenslopp
 • Vara vaccinerad enligt SKK's regler


Licenstagning för hund: 

Tränaren ska:

 • Vara medlem i ett sällskap som är anslutet till SHCF och vara medlem i SKK
 • Myndig, 18 år fyllda
 • Genomgått utbildning via sitt sällskap och godkänts  av SHCF för B-licens.
 • Känna till stadgar, regelverk och svenska djurskyddet.

Inför licenstagningen ska hunden redan vara registrerad hos SHCF innan den får påbörja sin licenstagning.

Varje tävlingshund har sedan en egen ID-handling som skrivs i ordning inför hundens första provlopp.
Hunden ska då vägas och registreras samt att en registrator ska skriva ned det godkända loppet. 
ID-Boken är hundens identitetshandling och som underlag används även hundens stamtalva från svenska kennelklubben, tillsammans med giltiga vaccinationsintyg under tävling.

Inför varje eventuellt provlopp bör funktionärer så som dommare, registrator och tidtagare vara kontaktade för att ett godkänt lopp ska kunna genomföras.
Kontakta din klubb för eventuella frågor angående detta.
 

» Sololicens godkänns genom:

 • Hunden startar från box och springer exemeplvis kort/medel för att visa för domare att hunden är intresserad och helt fokuserad på trasan.

 • Om ett eventuellt avbrott skulle ske eller att hunden vänder mitt i loppet, godkäns inte sololicensen.

 • Hunden skall bära full tävlingsutrustning. 

» Licenslopp godkänns genom: 

 • Licenslopp görs tillsammans med 2 eller flera, redan licensierade hundar. 
 • Licenshunden ska bli omsprungen eller själv springa om någon av de andra licensierade hundarna innan målgång för att loppet ska kunna bli godkänt.
 • Hunden ska vara helt fokuserad på trasan och inte på sina kamrater på banan.
 • Lopp med fler licenstagande/licenstagande hundar kan även göras. 


Man vill med dessa lopp se att hunden fortfarande jagar, samtidigt som det befinner sig andra deltagande hundar i loppet. 

Hunden som tar licens ska enbart fokusera sig i trasan och inte på andra saker längs vägen. 
Under dessa lopp ska hunden även bära giltigt nummertäcke och godkänd munkorg för att loppen ska anses som godkänt.

Licenstagning för tränare:

Din licens är viktig både för dig, din hund och dina medtävlande då den ger er kunskap om hur er hund ska skötas under bl.a. tävling och träning, m också hur hunden ska skötas efter avslutad tävlingskarriär.

För att få sin licens, måste tränaren gå en utbildning som finns hos den anslutne ägare/tränarens sällskap's utbildningsansvarig. 


» Läs mer om de krav som ställs under utbildningen här

» Läs mer i utbildningsmaterialet för tränare härUtbildningsansvarig i sällskapet har examinationsrätt och när medlemmen fullgjort sin utbildning och tagit del av de skriftliga såväl som det praktiska momenten som man bör veta, kan först då bli godkänd. 
Tränaren bör också känna till regelverk, stadgar och svenska djurskyddet.

När utbildningsansvarig har godkänt tränaren, kontaktar den ansvarige utbildaren att kontakta SHCF så de kan registrerar den godkända medlemmens licens. (Licenskort kommer ej att skickas ut.)

Examinationsrätten innebär också att utbildningsansvarig har rätten att underkänna den som går utbildningen och utbildaren anser att eleven inte har uppfyllt kraven för licensen.  Handlerlicens
För minderårig kan man även tillhandahålla ett så kallat "handlertillstånd" förutsatt att den tävlande hunden redan erhåller en tränare med behörig B-licens. Handlertillstånd har inget utbildningskrav, men tränaren till hunden har alltid de fullaste ansvar både för hund och handlerns uppförande under hela tävlingsdagen. Handlertillstånd är inget man behöver ansöka om.


Hundkapp.se © Copyright 2020

I samarbete med SHCF

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund