Hundkapp.se

Vid hundkappfrågor:

Vänd dig i första hand till den klubb som ligger närmast er geografiskt, dessa klubbar kan hjälpa er vidare vid funderingar och frågor.

Om ni redan är medlem i en klubb, vänd dig till styrelsen i det sällskap du tillhör med frågor.För den redan aktive och har funderingar gällande: 

Web-, Tävlings & Registeruppgifter


Utbildning & Licenser 


Domar-, Skade- & Veterinärraporter


Övrigt

Kontakt med Förbundsstyrelsen?

All skriftlig kontakt med Förbundsstyrelsen skall gå via förbundssekreteraren för att kunna diarieföras.

Skrivelser översänds via mail eller brev:

SHCF Förbundsstyrelse
c/o Malin Månsson
Björsängsvägen 84
439 72 Fjärås

E-mail: shcf@shcf.se

Förbundsstyrelse 2019

Förbundsordförande:


Vide Förbundsordförande


Förbundssekreterare & Ledarmot:Kassör & Ledarmot:Tävlingsansvarig & Ledarmot:


Ledarmot:


Ledarmot:


Suppleant:


Suppleant:


Suppleant:


Revisor:


Revisor:


Register:
Registeransvarig:

Una Modig


---


Malin Månsson
Tfn: 0733-405912          E-post: shcf@shcf.se


Solveig Marklund
E-post: kassorSHCF@gmail.com


Camilla Johansson

Maritha Nordström

Jan Helgesson


Isabella Ståhl

Christel Tevin

Jonas Svensson

Christina Glimskog

Lena Höglund

Linnea Burman
Tfn: 070-2081925
E-post: moneysteps@telia.com

Camilla Johansson
E-post: regshcf@gmail.com

Hundkapp.se © Copyright 2020

I sammarbete med SHCF

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund