Vid hundkappfrågor:

Vänd dig i första hand till den klubb som ligger närmast er geografiskt, dessa klubbar kan hjälpa er vidare vid funderingar och frågor.

Om ni redan är medlem i en klubb, vänd dig i första hand till styrelsen i det sällskap du tillhör med era frågor.För den redan aktive och har funderingar gällande: 

Web-, Tävlings & Registeruppgifter     regshcf@gmail.com


Utbildning & Licenser                        regshcf@gmail.com


Domar-, Skade- & Veterinärraporter    regshcf@gmail.com


Övrigt                                              shcf@shcf.se

Kontakt med Förbundsstyrelsen?
All skriftlig kontakt med Förbundsstyrelsen skall gå via förbundssekreteraren för att kunna diarieföras.

Skrivelser översänds via mail: shcf@shcf.se

Förbundsstyrelse 2022

Förbundsordförande 2 år:             Mats WicanderVice Förbundsordförande 1 år:      Jan HelgessonLedarmot 2 år:                            Solveig Marklund
- Kassör                                      E-post: kassorSHCF@gmail.comLedarmot 1 år:                            Maritha Nordström
- Vice förbundsekreterare             E-post: shcf@shcf.seLedarmot 2 år                             Lars MarklundLedarmot 2 år:                            Therese LindströmLedarmot 1 år:                            Robin ArnmarkSuppleant 2 år:                            Marielle LindströmSuppleant 2 år:                            Lasse FeiffSuppleant 1 år:                           Malin MånssonRevisor 2 år:                               Christina GlimskogRevisor Suppleant 2 år:                Catherine WicanderValberedning:                              -