Hundkapp.se

Vid hundkappfrågor:

Vänd dig i första hand till den klubb som ligger närmast er geografiskt, dessa klubbar kan hjälpa er vidare vid funderingar och frågor.

Om ni redan är medlem i en klubb, vänd dig till styrelsen i det sällskap du tillhör med frågor.För den redan aktive och har funderingar gällande: 

Web-, Tävlings & Registeruppgifter


Utbildning & Licenser 


Domar-, Skade- & Veterinärraporter


Övrigt

Kontakt med Förbundsstyrelsen?

All skriftlig kontakt med Förbundsstyrelsen skall gå via förbundssekreteraren för att kunna diarieföras.

Skrivelser översänds via mail: shcf@shcf.se

Förbundsstyrelse 2020

Förbundsordförande:   


Vice Förbundsordförande:


Ledarmot & Förbundssekreterare:Ledarmot & Kassör:Ledarmot & Tävlingsansvarig:


Ledarmot & Banansvarig:


Ledarmot:


Suppleant & Utbildningsansvarig:


Suppleant:


Revisor:Revisor Suppleant:


Registeransvarig:Register: 

Una Modig


Jan Helgesson


Marita Nordström
E-post: shcf@shcf.se


Solveig Marklund
E-post: kassorSHCF@gmail.com


Camilla Johansson

Jonas Svensson

Ann-Christine Sinkkonen


Isabella Ståhl

VAKANT


Lars Wicander

Christina Glimskog

Catherine Wicander

Camilla Johansson
E-post: regshcf@gmail.com


Linnea Burman
Tfn: 070-2081925
E-post: moneysteps@telia.com

Hundkapp.se © Copyright 2020

I samarbete med SHCF

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund